Wat is de SEI

De Stichting Erkenning Installatiebedrijven is beheerder van erkenningsregelingen voor installatiebedrijven die actief zijn op het vakgebied van installatietechniek, onder te verdelen in diverse vakdisciplines;

Deze vakdisciplines zijn ondergebracht in de Erkenningsregeling voor Installateurs of kortweg de EVI 2004.

Naast deze regeling beheert de SEI ook het register van de Regeling voor de Erkenning van Watertechnische Installateurs of kortweg de REW 2002.
Deze regeling werd voorheen uitgevoerd door de VEWIN, de brancheorganisatie van drinkwaterbedrijven in Nederland.

De SEI is opgericht door UNETO-VNI, de brancheorganisatie voor installatiebedrijven en technische detailhandel, en de VEWIN. De stichting heeft als doel om het onderscheid zichtbaar te maken tussen enerzijds pseudo-vaklui en anderzijds de vakbekwame installateurs.

Waarom een SEI-installateur

Als in 2007 de Vestigingswet verdwijnt, is het voor opdrachtgevers, consumenten en zakelijke afnemers, lastig om een vakbekwame installateur te onderscheiden van een beunhaas. Met een erkenning van de SEI kan het installatiebedrijf laten zien dat bij hem in ieder geval de juiste kennis aanwezig is om installatiewerk uit te voeren.

Met name voor het installatiewerk in de bestaande bouw heeft de SEI-erkenning een duidelijke, toegevoegde waarde voor het installatiebedrijf. De ondernemer toont zijn potentiële opdrachtgever dat hij ervaring heeft met het werk, dat hij adequaat opgeleide mensen in dienst heeft en dat zijn kwaliteit met enige regelmaat wordt gecontroleerd.

Eisen aan SEI-installateurs

Een installatiebedrijf dat in aanmerking wil komen voor een SEI-erkenning moet ten minste één vakbekwaam persoon fulltime in dienst hebben. Deze man of vrouw, de eigenaar of een medewerker, moet minimaal één relevant vakdiploma in bezit hebben voor een van de vakdisciplines. Tevens geeft de SEI de Waterbladen uit waarmee de erkende watertechnische installateur zijn kennis up-to-date moet houden. Het gaat daarbij vaak om actuele informatie over bijvoorbeeld terugstroombeveiliging of legionellapreventie.

Erkenningen

Met de erkenning van de SEI kan Sanstra Installatietechniek laten zien dat in ieder geval de juiste kennis aanwezig is om installatiewerk uit te voeren.

Sanstra Installatietechniek heeft de volgende SEI-erkenningen:

E20318
EVI Elektro laagspanningsinstallaties
G20318
EVI Gasinstallaties
L20318
EVI Luchtbehandelingsinstallaties
R20318
EVI Rioleringsinstallaties
V20318
EVI Verwarmingsinstallaties
W20318
EVI Watertechnische installaties