Wat is Duurzame techniek

Duurzame techniek is het opwekken van energie waarbij gebruikt gemaakt wordt van duurzame energiebronnen. Deze bronnen ontlenen hun naam aan hun relatieve onuitputtelijkheid en zijn onbelastend voor het milieu bij het inwinnen en omzetten naar bruikbare energie.

In de komende periode gaan we de mogelijkheden die Sanstra installatietechniek op dit gebied te bieden heeft verder uitwerken op deze website.